IBY – dodatkowe znaczniki w XML

Za dodatkowe znaczniki w plikach płatności odpowiada IBY_FD_EXTRACT_EXT_PUB

Luko

Zaszufladkowano do kategorii IBY, Moduły OeBS | Dodaj komentarz

generowanie xml-a z bazy – pakiet DBMS_XMLGEN

do zrobienia xml-a w bazie najlepiej użyć pakietu DBMS_XMLGEN

Podobno dokumentacja mówi:

DBMS_XMLQUERY provides database-to-XMLType functionality. Whenever possible, use DBMS_XMLGEN, a built-in package in C, instead of DBMS_XMLQUERY.

Zaszufladkowano do kategorii PLSQL | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

DIFFDATE bez świąt oraz weekendów

Mamy dwie daty rozpoczęcia i zakończenia. Chcemy wyliczyć różnice w dniach pomijając święta oraz weekendy.

1. Należy utworzyć tabele ze świętami.
2. Tabele z Kalendarzem połączyć z tabelą święta.
– Tabela kalendarza musi mieć kolumnę dzień tygodnia
– dodajemy kolumnę święto Holiday = RELATED(Holiday[Holiday])
Następnie na podstawie w/w kolumn liczmy czy dzień roboczy:
If work day = IF(OR(‚Calendar'[Day of Week]=5;’Calendar'[Day of Week]=6);0;IF(ISBLANK(‚Calendar'[Holiday]);1;0))
3. Następnie w tabeli gdzie mamy daty rozpoczęcia i zakończenia wyliczamy czas trwania
Dni robocze= CALCULATE(SUM(‚Calendar'[If work day]);DATESBETWEEN(‚Calendar'[Data];zad[od];zad[do]))

Luko

Zaszufladkowano do kategorii DAX, Power BI | Otagowano , | Dodaj komentarz

SQL – Jak sprawdzić precyzje danych w kolumnie number

Czasami trzeba sprawdzić jaka jest precyzja danych w kolumnie number. Można to sprawdzić

SELECT
  LENGTH(MAX(abs(trunc(assigned_qty,0) ) ) ) maxleftofdecimal,
  MAX(LENGTH(MOD(assigned_qty,1) ) ) - 1 maxrightofdecimal
FROM
  tmp1
Zaszufladkowano do kategorii SQL | Dodaj komentarz

PostgreSQL – SQL – rozbicie wartości po przecinku w kolumnie na wiersze

https://www.postgresql.org/docs/9.1/static/functions-string.html

 SELECT 
  ph_forms.ID, 
  ltrim(regexp_split_to_table(ph_forms."branchName", E',')) AS split_branchName
FROM ph_forms
 ORDER BY 1
Zaszufladkowano do kategorii SQL - PostgreSQL | Dodaj komentarz

MOAC on custom table

we can register a custom table to be under MOAC control:

fnd_access_control_util.add_policy
(p_object_schema => 'APPS'
,p_object_name => 'XXDNVGL_CUSSTOMTABLE'
,p_policy_name => 'ORG_SEC'
,p_function_schema => 'APPS'
,p_policy_function => 'MO_GLOBAL.ORG_SECURITY'
,p_statement_types => 'SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE'
,p_update_check => TRUE
,p_enable => TRUE
,p_static_policy => FALSE);
END;

 

Zaszufladkowano do kategorii _EBS - ogólnie | Otagowano , , | Dodaj komentarz

OAF – zmienne na stronie jako parametry

Mamy na stronie tabele która dla wiersza(row) ma ustawione parametry w akcji ( action ).
W action deleteSetup ustawiamy paremtry np. pVendorId , ${oa.xxRecoAgentSetupHeadersAllVO1.VendorId}

 public void processFormRequest(OAPageContext pageContext, ...
//Jeżeli jest akacja to wykonaj kod.
if ("deleteSetup".equals(pageContext.getParameter(EVENT_PARAM))) {
//pobranie wartości z wiersza dla akcji 
      String pVendorId = pageContext.getParameter("pVendorId");
      String pOrgId = pageContext.getParameter("pOrgId");
// ustawienie zmiennych sesyjnych
      pageContext.putSessionValue("spVendorId", pVendorId);
      pageContext.putSessionValue("spOrgId", pOrgId);
 
//pobranie zmiennych sesyjnych 
 
 String gspVendorId= (String)pageContext.getSessionValue("spVendorId");
Zaszufladkowano do kategorii OAF | Otagowano | Dodaj komentarz

OAF – Tabela – dodanie nowego rekordu do tabeli

Przykad dla tabeli detail ( master->detail) dlatego jest pobranie viewlinka.

 public void xxCreateAgentSetupLines() {
 
    ViewLink vl = getViewLink1();
    OAViewObject childVO = (OAViewObject)vl.getDestination();
    childVO.executeQuery();
     //  System.out.println( "createRecordLines" );
 
    Row row = childVO.createRow();
 
    childVO.last();
    childVO.next();
    childVO.insertRow(row);
    childVO.setMaxFetchSize(1);
    row.setNewRowState(Row.STATUS_INITIALIZED);
 
  }
Zaszufladkowano do kategorii OAF | Otagowano | Dodaj komentarz