Archiwum kategorii: SQL

SQL – Jak sprawdzić precyzje danych w kolumnie number

Czasami trzeba sprawdzić jaka jest precyzja danych w kolumnie number. Można to sprawdzić SELECT LENGTH(MAX(abs(trunc(assigned_qty,0) ) ) ) maxleftofdecimal, MAX(LENGTH(MOD(assigned_qty,1) ) ) – 1 maxrightofdecimal FROM tmp1SELECT length(MAX(abs(trunc(assigned_qty,0) ) ) ) maxleftofdecimal, MAX(length(mod(assigned_qty,1) ) ) – 1 maxrightofdecimal FROM tmp1

Zaszufladkowano do kategorii SQL | Dodaj komentarz

SQL – znaki specjalne w bazie danych

SQL do wyszukania znaków specjalnych. SELECT LEVEL,CHR(LEVEL), DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), ‚[[:graph:]]’), 1) is_graph, DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), ‚[[:blank:]]’), 1) is_blank, DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), ‚[[:alnum:]]’), 1) is_alnum, DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), ‚[[:alpha:]]’), 1) is_alpha, DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), ‚[[:digit:]]’), 1) is_digit, DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), ‚[[:cntrl:]]’), 1) is_cntrl, DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), ‚[[:lower:]]’), … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii SQL | Dodaj komentarz

SQL – listagg – wyświetlenie wyników w jednej kolumnie

Witam, Jak wyświetlić wszystkie opisy danej faktury w jednej kolumnie? select listagg(description, ‚ ,’) WITHIN GROUP(order by description) from AP_INVOICE_LINES_V ail where ail.invoice_id = ai.invoice_id and ail.line_type_lookup_code = ‚ITEM’ Jeżeli chcemy zrobić distinct musi użyć rexexpa REGEXP_REPLACE( listagg((FND_NUMBER.CANONICAL_TO_NUMBER(rctl.ATTRIBUTE14) * 100), … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii SQL | Otagowano | Dodaj komentarz

SQL – szybkie listowanie kolumn tabeli w sql

przydatne do insertów select ‚:new.’||COLUMN_NAME||’,’ from ALL_TAB_COLUMNS cols where cols.TABLE_NAME = ‚RA_INTERFACE_LINES_ALL’ order by cols.column_name;

Zaszufladkowano do kategorii SQL | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Jak zrobić Backspace w sqlplus

Standardowo w SQL plus klawisz Backspace nie działa, co czasem powoduje …. podirytowanie. Po odpaleniu sqlplus można wpisać komendę !stty erase [BACKSPACE] gdzie, zamiast [BACKSPACE] trzeba wcisnąć backspace.

Zaszufladkowano do kategorii PLSQL, SQL | Otagowano , , | Dodaj komentarz