OAF – pobieranie nazwy autoryzacji

Pobranie nazwy autoryzacji, a następnie jej wyświetlenie na stronie OAF.

import oracle.apps.fnd.framework.webui.beans.layout.OAPageLayoutBean;
 
public void processRequest(OAPageContext pageContext, OAWebBean webBean) {
    super.processRequest(pageContext, webBean);
 
 String respName = String.valueOf(pageContext.getResponsibilityName());
 OAPageLayoutBean oapagelayoutbean = pageContext.getPageLayoutBean();
 oapagelayoutbean.setTitle(respName);
 
//inne zmienne
//pageContext.getUserName()
//pageContext.getUserId()
//pageContext.getUserName()
Zaszufladkowano do kategorii OAF | Otagowano | Dodaj komentarz

Form trace file

Kiedy robimy form trace file, czasem formatka pokazuje złą lokalizację pliku. Np.:

A trace file jest tak naprawdę w :

Żeby sprawdzić lokalizację gdzie są zapisywane trace files, trzeba odpalić poniższą komendę w SQL Plus

show parameter diag

 

 

Zaszufladkowano do kategorii _EBS - ogólnie, DBA | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Debugowanie concurrent request using FND: Debug Log %

Profile options oraz query do debugowania concurrent requestu:

 1. enable the debug info by setting the following profiles (to be set at the user level for the user who is performing the test case !) in System Options in System Administrator responsibility:
  FA: print Debug = Yes 
  
  FND: Debug Log Enabled = Yes 
  
  FND: Debug Log Level = Statement 
  
  FND: Debug Log Module = 
 2. Run program
 3. Run the script after the request completes in an excel file:
  select log_sequence,module,message_text,log_level 
  from fnd_log_messages 
  where transaction_context_id = 
  (select transaction_context_id 
  from fnd_log_transaction_context 
  where transaction_id =&con_request_id) 
  order by log_sequence;

   

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Otagowano , , | Dodaj komentarz

OAF – AM nie widzi danych w VO.

Witam,

Jeżeli mamy aplikację multiorgową i użyjemy w VO widok( synonim widoku) z „zabezpieczeniami” to po uruchomieniu strony z tym VO nie będziemy mieć danych. Wtedy do AM musimy dodać właściwość MULTIORG_ENABLED wartość S.

MULTIORG_ENABLED = S (for single OU access), or
MULTIORG_ENABLED = M (for multiple OU access)

2017-08-30 10_02_57-Oracle JDeveloper - xxdunnletter.jws _ OAProject9.jpr

https://drdavetaylor.com/2011/06/23/oa-framework-pages-querying-data-from-moac-synonyms-in-r12/

Pozdrawiam,
Luko

Zaszufladkowano do kategorii OAF | Dodaj komentarz

Jak wygenerować pliki java oraz class do obsługi wywołania webserwisu jax-ws

Najlepiej uruchomić komendę na serwerze aplikacji, ponieważ pliki „java” będą zgodne z wersją javy zainstalowanej na serwerze. W Netbeansach pliki są niestety tworzone zgodnie z najwyższą wersją zainstalowaną na PC, nawet jak ustawimy projekt pod inną wersję javy. Tak więc po załadowaniu na serwer klasy nie będą obsługiwane.

Przykład:
wsimport -keep -verbose CheckIn.wsdl

Luko

Zaszufladkowano do kategorii java | Otagowano | Dodaj komentarz

Usuwanie definicji Data Definition or Template

Jeszcze nie usuwałem ale zrobiłem aktualizacje( XDO_TEMPLATES_B, XDO_TEMPLATES_TL, xdo_lobs) data definition bo wdarła się w nazwę spacja.

declare
begin
delete from XDO_TEMPLATES_B where template_code =
delete from XDO_TEMPLATES_TL where template_code =

delete from xdo_lobs where lob_code =

delete from XDO_DS_DEFINITIONS_TL where data_source_code =
delete from XDO_DS_DEFINITIONS_b where data_source_code =

end;

Zaszufladkowano do kategorii XML Publisher | Dodaj komentarz

OAF – Przycisk do exportu VO

Cześć,

Jeżeli chcemy dodać eksportowanie wyników z VO ( mamy Query + tabela ) do pliku TSV należy na tabeli (table) dodać tableAction. Dodać przycisk exportButton uzupełnić View Instance o nasze VO.

Jeżeli mamy jakiś parametry do filtrowania danych do VO to Binding Style: Oracle Positional. Jeżeli nie będzie tego to po zawężeniu wyników przy próbie pobrania danych dostaniemy JBO-27122.

Tutaj podobny problem z rozszerzeniami VO.

http://dborgstrom.blogspot.com/2011/08/fix-for-javasqlsqlexception-invalid.html

Pozdrawiam,
Luko

Zaszufladkowano do kategorii OAF | Dodaj komentarz

DBA – uprawnienia do pakietu

SELECT *
FROM dba_tab_privs
WHERE upper(table_name) = upper(‚XX_MS_VALID_CC’)

Zaszufladkowano do kategorii DBA | Dodaj komentarz