Archiwum autora: Luko

IBY – dodatkowe znaczniki w XML

Za dodatkowe znaczniki w plikach płatności odpowiada IBY_FD_EXTRACT_EXT_PUB Luko

Zaszufladkowano do kategorii IBY, Moduły OeBS | Dodaj komentarz

DIFFDATE bez świąt oraz weekendów

Mamy dwie daty rozpoczęcia i zakończenia. Chcemy wyliczyć różnice w dniach pomijając święta oraz weekendy. 1. Należy utworzyć tabele ze świętami. 2. Tabele z Kalendarzem połączyć z tabelą święta. – Tabela kalendarza musi mieć kolumnę dzień tygodnia – dodajemy kolumnę … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii DAX, Power BI | Otagowano , | Dodaj komentarz

SQL – Jak sprawdzić precyzje danych w kolumnie number

Czasami trzeba sprawdzić jaka jest precyzja danych w kolumnie number. Można to sprawdzić SELECT LENGTH(MAX(abs(trunc(assigned_qty,0) ) ) ) maxleftofdecimal, MAX(LENGTH(MOD(assigned_qty,1) ) ) – 1 maxrightofdecimal FROM tmp1SELECT length(MAX(abs(trunc(assigned_qty,0) ) ) ) maxleftofdecimal, MAX(length(mod(assigned_qty,1) ) ) – 1 maxrightofdecimal FROM tmp1

Zaszufladkowano do kategorii SQL | Dodaj komentarz

PostgreSQL – SQL – rozbicie wartości po przecinku w kolumnie na wiersze

https://www.postgresql.org/docs/9.1/static/functions-string.html SELECT ph_forms.ID, ltrim(regexp_split_to_table(ph_forms."branchName", E’,’)) AS split_branchName FROM ph_forms ORDER BY 1 SELECT ph_forms.ID, ltrim(regexp_split_to_table(ph_forms."branchName", E’,’)) AS split_branchName FROM ph_forms order by 1

Zaszufladkowano do kategorii SQL - PostgreSQL | Dodaj komentarz

OAF – zmienne na stronie jako parametry

Mamy na stronie tabele która dla wiersza(row) ma ustawione parametry w akcji ( action ). W action deleteSetup ustawiamy paremtry np. pVendorId , ${oa.xxRecoAgentSetupHeadersAllVO1.VendorId} public void processFormRequest(OAPageContext pageContext, … //Jeżeli jest akacja to wykonaj kod. if ("deleteSetup".equals(pageContext.getParameter(EVENT_PARAM))) { //pobranie wartości … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii OAF | Otagowano | Dodaj komentarz

OAF – Tabela – dodanie nowego rekordu do tabeli

Przykad dla tabeli detail ( master->detail) dlatego jest pobranie viewlinka. public void xxCreateAgentSetupLines() {   ViewLink vl = getViewLink1(); OAViewObject childVO = (OAViewObject)vl.getDestination(); childVO.executeQuery(); // System.out.println( "createRecordLines" );   Row row = childVO.createRow();   childVO.last(); childVO.next(); childVO.insertRow(row); childVO.setMaxFetchSize(1); row.setNewRowState(Row.STATUS_INITIALIZED);   … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii OAF | Otagowano | Dodaj komentarz

OAF – pobieranie nazwy autoryzacji

Pobranie nazwy autoryzacji, a następnie jej wyświetlenie na stronie OAF. import oracle.apps.fnd.framework.webui.beans.layout.OAPageLayoutBean;   public void processRequest(OAPageContext pageContext, OAWebBean webBean) { super.processRequest(pageContext, webBean);   String respName = String.valueOf(pageContext.getResponsibilityName()); OAPageLayoutBean oapagelayoutbean = pageContext.getPageLayoutBean(); oapagelayoutbean.setTitle(respName);   //inne zmienne //pageContext.getUserName() //pageContext.getUserId() //pageContext.getUserName()import oracle.apps.fnd.framework.webui.beans.layout.OAPageLayoutBean; public … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii OAF | Otagowano | Dodaj komentarz

OAF – AM nie widzi danych w VO.

Witam, Jeżeli mamy aplikację multiorgową i użyjemy w VO widok( synonim widoku) z „zabezpieczeniami” to po uruchomieniu strony z tym VO nie będziemy mieć danych. Wtedy do AM musimy dodać właściwość MULTIORG_ENABLED wartość S. MULTIORG_ENABLED = S (for single OU … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii OAF | Dodaj komentarz