Archiwum kategorii: SQL – PostgreSQL

PostgreSQL – SQL – rozbicie wartości po przecinku w kolumnie na wiersze

https://www.postgresql.org/docs/9.1/static/functions-string.html SELECT ph_forms.ID, ltrim(regexp_split_to_table(ph_forms."branchName", E’,’)) AS split_branchName FROM ph_forms ORDER BY 1 SELECT ph_forms.ID, ltrim(regexp_split_to_table(ph_forms."branchName", E’,’)) AS split_branchName FROM ph_forms order by 1

Zaszufladkowano do kategorii SQL - PostgreSQL | Dodaj komentarz