Archiwum kategorii: SQL-ki

Wartości FND_PROFILE oraz FND_GLOBAL

Artykuł pochodzi ze strony http://appsr12help.blogspot.com/2012/12/fndprofile-values.html [For more information, please visit http://docs.oracle.com/cd/E18727_01/doc.121/e12897/T302934T462356.htm] Following are the FND_PROFILE values that can be used in the PL/SQL code: fnd_profile.value(‚PROFILEOPTION’); fnd_profile.value(‚MFG_ORGANIZATION_ID’); fnd_profile.value(‚ORG_ID’); fnd_profile.value(‚LOGIN_ID’); fnd_profile.value(‚USER_ID’); fnd_profile.value(‚USERNAME’); fnd_profile.value(‚CONCURRENT_REQUEST_ID’); fnd_profile.value(‚GL_SET_OF_BKS_ID’); fnd_profile.value(‚SO_ORGANIZATION_ID’); fnd_profile.value(‚APPL_SHRT_NAME’); fnd_profile.value(‚RESP_NAME’); fnd_profile.value(‚RESP_ID’); Following are the FND_GLOBAL … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PLSQL, SQL-ki | Dodaj komentarz

Ustawienie / zmiana kontekstu aplikacji w PL/SQL

SELECT USER_ID, RESPONSIBILITY_ID, RESPONSIBILITY_APPLICATION_ID FROM FND_USER_RESP_GROUPS WHERE USER_ID = (SELECT USER_ID FROM FND_USER WHERE USER_NAME = ‚&user_name’) AND RESPONSIBILITY_ID = (SELECT RESPONSIBILITY_ID FROM FND_RESPONSIBILITY_VL WHERE RESPONSIBILITY_NAME = ‚&resp_name’ );   — Jeżeli chcemy dynamicznie pobrać idki w zleceniu współbieżnym FND_GLOBAL.USER_ID … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii _EBS - ogólnie, PLSQL, SQL-ki | Dodaj komentarz

SQL – Profil – wartości

SQL – Profil – wartości dla danego profilu:

Zaszufladkowano do kategorii SQL-ki | Otagowano | Dodaj komentarz

R12/11i – Current Login Users List

Run the following query to find out who are the Oracle Apps Users currently Logged into the application. SELECT DISTINCT icx.session_id, icx.user_id, fu.user_name, fu.description FROM icx_sessions icx, fnd_user fu WHERE disabled_flag != ‚Y’ AND icx.pseudo_flag = ‚N’ AND (last_connect + … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii ADM, SQL-ki | Dodaj komentarz

Jak sprawdzić wersję komponentów EBS-a ?

Wersja EBS-a jest w tabeli FND_PRODUCT_GROUPS SELECT g.RELEASE_NAME, g.* FROM APPS.FND_PRODUCT_GROUPS g;SELECT g.RELEASE_NAME, g.* FROM APPS.FND_PRODUCT_GROUPS g;

Zaszufladkowano do kategorii _EBS - ogólnie, SQL-ki | Otagowano | Dodaj komentarz

sprawdzanie ustawień opcji profilu – SQL

SELECT substr(pro1.user_profile_option_name,1,35) Profile, decode(pov.level_id, 10001,’Site’, 10002,’Application’, 10003,’Resp’, 10004,’User’) Option_Level, decode(pov.level_id, 10001,’Site’, 10002,appl.application_short_name, 10003,resp.responsibility_name, 10004,u.user_name) Level_Value, nvl(pov.profile_option_value,’Is Null’) Profile_option_Value FROM fnd_profile_option_values pov, fnd_responsibility_tl resp, fnd_application appl, fnd_user u, fnd_profile_options pro, fnd_profile_options_tl pro1 WHERE pro1.user_profile_option_name LIKE (’%Ledger%’) AND pro.profile_option_name = pro1.profile_option_name AND … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii _EBS - ogólnie, SQL-ki | Otagowano , , | Dodaj komentarz

wbudowany pakiet – user name

W EBS jest wbudowany pakiet który zwraca nazwę użytkownika. Przydatne do szybkiego sprawdzenia kto utworzył i aktualizował rekord. FND_USER_AP_PKG.GET_USER_NAME(mmt.created_by) — zwaraca user name na podstawie user ID

Zaszufladkowano do kategorii _EBS - ogólnie, SQL-ki | Otagowano , , | Dodaj komentarz

R12 – ustawienie kontekstu dla SQL

Witam, Ustawienie kontekstu dla widoków w R12

Zaszufladkowano do kategorii SQL Developer, SQL-ki | Otagowano , | Dodaj komentarz