Archiwum kategorii: PLSQL

generowanie xml-a z bazy – pakiet DBMS_XMLGEN

do zrobienia xml-a w bazie najlepiej użyć pakietu DBMS_XMLGEN Podobno dokumentacja mówi: DBMS_XMLQUERY provides database-to-XMLType functionality. Whenever possible, use DBMS_XMLGEN, a built-in package in C, instead of DBMS_XMLQUERY.

Zaszufladkowano do kategorii PLSQL | Otagowano , , , | Dodaj komentarz

Tworzenie loga oraz raportu dla procedury pl/sql – zlecenie współbieżne

Jeżeli mamy zlecenie współbieżne (wyjście tekst lub xml) jako procedure pl/sql możemy dodać do loga raportu informacje jak i zbudować wynik raportu jako xml lub tekst. Zapisanie linii w raporcie: FND_FILE.PUT_LINE(FND_FILE.OUTPUT, l_tekst); Zapisanie linii w logu: FND_FILE.PUT_LINE(FND_FILE.LOG, l_tekst); Luko

Zaszufladkowano do kategorii PLSQL | Dodaj komentarz

Wartości FND_PROFILE oraz FND_GLOBAL

Artykuł pochodzi ze strony http://appsr12help.blogspot.com/2012/12/fndprofile-values.html [For more information, please visit http://docs.oracle.com/cd/E18727_01/doc.121/e12897/T302934T462356.htm] Following are the FND_PROFILE values that can be used in the PL/SQL code: fnd_profile.value(‚PROFILEOPTION’); fnd_profile.value(‚MFG_ORGANIZATION_ID’); fnd_profile.value(‚ORG_ID’); fnd_profile.value(‚LOGIN_ID’); fnd_profile.value(‚USER_ID’); fnd_profile.value(‚USERNAME’); fnd_profile.value(‚CONCURRENT_REQUEST_ID’); fnd_profile.value(‚GL_SET_OF_BKS_ID’); fnd_profile.value(‚SO_ORGANIZATION_ID’); fnd_profile.value(‚APPL_SHRT_NAME’); fnd_profile.value(‚RESP_NAME’); fnd_profile.value(‚RESP_ID’); Following are the FND_GLOBAL … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii PLSQL, SQL-ki | Dodaj komentarz

wświetlanie nieobsłużonych błędów

Od 12.1 UTL_CALL_STACK   Taki przydatny wbudowany pakiet – DBMS_UTILITY.FORMAT_ERROR_BACKTRACE dbms_output.put_line (sqlerrm); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(DBMS_UTILITY.FORMAT_ERROR_BACKTRACE);

Zaszufladkowano do kategorii PLSQL | Otagowano | Dodaj komentarz

API – Workflow – różnice

Różnica pomiędzy API przy użyciu post notification trigger. Notification->Function name wywoływana po powiadomieniu. Pobiera informacje z atrybutu dla powiadomienia. wf_engine.GetItemAttrText (itemtype , itemkey ,’WF_NOTE’), Jeżeli chcemy pobrać informacje z odpowiedzi powiadomienai. wf_notification.GetAttrNumber(WF_ENGINE.context_nid,’XXWF_CPOINT’) Jeżeli użyjemy wf_engine.GetAttrNumber(WF_ENGINE.context_nid,’XXWF_CPOINT’) to pobieramy atrybut może być … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii API, PLSQL, Workflow Builder | Dodaj komentarz

API – pobranie TERM_DUE_DATE – ARPT_SQL_FUNC_UTIL.GET_FIRST_REAL_DUE_DATE

Czasem pole TERM_DUE_DATE jest puste wtedy należy użyć API. SELECT ARPT_SQL_FUNC_UTIL.GET_FIRST_REAL_DUE_DATE(CT.CUSTOMER_TRX_ID, CT.TERM_ID, CT.TRX_DATE) FROM RA_CUSTOMER_TRX CTSELECT ARPT_SQL_FUNC_UTIL.GET_FIRST_REAL_DUE_DATE(CT.CUSTOMER_TRX_ID, CT.TERM_ID, CT.TRX_DATE) FROM RA_CUSTOMER_TRX CT

Zaszufladkowano do kategorii API, PLSQL | Dodaj komentarz

OM – Defaulting Rules

OM-DEF: Defaulting Rules – FAQ (Doc ID 1320122.1) Example OE_Default_Pvt Podmiana kodu klasyfikacji podatkowej dla specyficznej organizacji, typu zamówienia sprzedaży oraz indeksu Przykład: „pseudo kod” CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY XXOE_DEFAULT_PVT AS FUNCTION GET_TAX_CODE_CZ( p_database_object_name IN VARCHAR2 , p_attribute_code IN … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii OM, PLSQL | Dodaj komentarz

API – APPS.FND_FLEX_KEYVAL.VALIDATE_SEGS walidacja konta księgowego

CREATE OR REPLACE PROCEDURE xx_valid_cc( segments1 IN VARCHAR2, segments2 IN VARCHAR2, segments3 IN VARCHAR2, segments4 IN VARCHAR2, segments5 IN VARCHAR2, segments6 IN VARCHAR2, segments7 IN VARCHAR2, segments8 IN VARCHAR2, segments9 IN VARCHAR2, segments10 IN VARCHAR2, segments11 IN VARCHAR2, l_success OUT … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii API, PLSQL | Otagowano | Dodaj komentarz