PostgreSQL – SQL – rozbicie wartości po przecinku w kolumnie na wiersze

https://www.postgresql.org/docs/9.1/static/functions-string.html

 SELECT 
    ph_forms.ID, 
    ltrim(regexp_split_to_table(ph_forms."branchName", E',')) AS split_branchName
FROM ph_forms
 ORDER BY 1
Ten wpis został opublikowany w kategorii SQL - PostgreSQL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz