SQL – znaki specjalne w bazie danych

SQL do wyszukania znaków specjalnych.

SELECT LEVEL,CHR(LEVEL),
    DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), '[[:graph:]]'), 1) is_graph,
    DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), '[[:blank:]]'), 1) is_blank,
    DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), '[[:alnum:]]'), 1) is_alnum,
    DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), '[[:alpha:]]'), 1) is_alpha,
    DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), '[[:digit:]]'), 1) is_digit,
    DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), '[[:cntrl:]]'), 1) is_cntrl,
    DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), '[[:lower:]]'), 1) is_lower,
    DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), '[[:upper:]]'), 1) is_upper,
    DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), '[[:print:]]'), 1) is_print,
    DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), '[[:punct:]]'), 1) is_punct,
    DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), '[[:space:]]'), 1) is_space,
    DECODE(CHR(LEVEL), regexp_substr(CHR(LEVEL), '[[:xdigit:]]'), 1) is_xdigit
 FROM dual
CONNECT BY LEVEL < = 300
Ten wpis został opublikowany w kategorii SQL. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz