OAF – zmienne na stronie jako parametry

Mamy na stronie tabele która dla wiersza(row) ma ustawione parametry w akcji ( action ).
W action deleteSetup ustawiamy paremtry np. pVendorId , ${oa.xxRecoAgentSetupHeadersAllVO1.VendorId}

 public void processFormRequest(OAPageContext pageContext, ...
//Jeżeli jest akacja to wykonaj kod.
if ("deleteSetup".equals(pageContext.getParameter(EVENT_PARAM))) {
//pobranie wartości z wiersza dla akcji 
      String pVendorId = pageContext.getParameter("pVendorId");
      String pOrgId = pageContext.getParameter("pOrgId");
// ustawienie zmiennych sesyjnych
      pageContext.putSessionValue("spVendorId", pVendorId);
      pageContext.putSessionValue("spOrgId", pOrgId);
 
//pobranie zmiennych sesyjnych 
 
 String gspVendorId= (String)pageContext.getSessionValue("spVendorId");
Ten wpis został opublikowany w kategorii OAF i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz